Blog kreativitet

PROCESSER – GODT ELLER SKIDT FOR DIN KREATIVITET?

Nogen vil sige at kreativitet ikke kan leve i begrænsende rammer. Nogen vil sige at det er lettere at være kreativ inden for nogle fastlagte rammer, da det ellers vil blive en proces, som aldrig når frem til et resultat egnet til formålet. Min erfaring siger mig at inden for grafisk design, vil der være nogle rammer som vi er nødt til at tage med i udviklingsfasen. Så hvordan undgår vi at det begrænser kreativiteten?


Min erfaring med mange år i udvikling af materiale ud fra mindre eller større brand guidelines, siger mig at det ikke er enten eller, men derimod at der ofte vil findes nogle rammer, baseret på ønskerne fra den som skal bruge resultatet. Eller ud fra den stil som helt eller delvist er defineret i det udtryk et firma har, som f.eks. i en brand guide eller bare i det materiale, der er udviklet til det løbende behov. Hvad end det nye skal være i tråd med det som eksisterer, eller det skal i en anden retning, vil en status for “Okay, så hvor er vi lige nu? Og hvor skal vi så hen?” være god at tage.

Hvad end vi vil det eller ej, vil der være rammer og vi må agere inden for dem. 

Den måde jeg er kreativ på er en kombination, især når jeg skal finde frem til et resultatet for en kunde. Ved at sætte nogle klare rammer for hvordan jeg arbejder og guide min kunde igennem processen. Det kan måske virke lidt angstprovokerende, men handler om ikke at kvæle kreativiteten for både min kunde og jeg, men derimod guide den på vej.

Så min anbefaling er at se struktur, som et værktøj til en god udviklingsproces. Og stille krav til din kreative samarbejdspartner med hensyn til processen omkring det du skal have udviklet. 

Tags: No tags

Comments are closed.